Wielokrotnie powtarzamy, że nasz produkt posiada certyfikat jakości TÜV. Jest on wydawany
przez niemiecką grupę, która jest wiodącym dostawcą usług kontrolnych na świecie.
Eksperci w laboratoriach oraz centrach testowych zajmują się testowaniem zleconych usług i
produktów.

Kto otrzymuje certyfikat?
Produkt zgłaszany przez firmę jest poddawany szeregowi różnych kontroli. Firma
zobowiązana jest dostarczyć wszelkie dokumenty oraz informacje, które są wymagane do
wydania danego certyfikatu.
Produkt otrzymuje certyfikat tylko w wypadku, kiedy przeszedł testy oraz audyt pozytywnie!

Wowfixit z niemieckim certyfikatem TÜV
Nasz produkt został poddany testom oraz audytowi otrzymując wynik pozytywny. Wydany
dokument potwierdza, że nasza płynna ochrona ekranu ma działanie przeciwbakteryjne.
Według otrzymanych wyników testów Wowfixit zmniejszył początkową liczbę bakterii
gronkowca złocistego o 97,5%, a w przypadku pałeczek okrężnicy było to o 79,3% mniej.

Certyfikat potwierdza także wpływ naszego produktu na twardość ekranu, którego
początkowa wartość wynosiła 8-9H, a po zastosowaniu produktu wzrosła do 9H. Badanie
wykonane mające na celu określenie odporności na zarysowania metodą wciskania kulki
dało wynik 5N.

Dokument wydawanu przez TUV jest wiarygodnym certyfikatem potwierdzającym jakość
towarów oraz usług.